Informatie

Het DARA symposium vindt jaarlijks plaats eind januari/begin februari. Nadere informatie over het aankomende symposium volgt zo spoedig mogelijk.